Over het Aanbod

ProCaro helpt mens en bedrijf naar het gewenste doel: Projectmatig en oplossingsgericht.

Zakelijke opdrachtgevers

Klantcontact en hieraan gerelateerde ondersteunende processen vragen aandacht van organisaties en hun medewerkers. De terugkerende uitdaging is een werkende balans tussen klant- en organisatietevredenheid. ProCaro kijkt met u mee naar de mogelijkheden en adviseert U over de aanpak om het gewenste resultaat te bereiken door:

  • Coaching van medewerkers en leidinggevenden in hun functie en in hun persoonlijke ontwikkeling
  • Advies over een noodzakelijke verandering en/of verbetering in de klant- en procesondersteunende omgeving
  • Ondersteuning tijdens projecten vanuit een administratieve, coördinerende, meedenkende rol

Particuliere opdrachtgevers

In de particuliere markt biedt ProCaro individuele en groepsgewijze coaching. Het vertrekpunt is het ‘hier & nu’, het doel de door u gewenste situatie. ProCaro helpt u bij het verhelderen van vraagstukken, bij het inzicht krijgen in mogelijke oplossingen en begeleidt u op de weg naar verandering, bewust van ieders mogelijkheden, kwaliteiten en invloed.

ProCaro toetst regelmatig nieuwe coachingsvormen, voordat deze in het aanbod worden opgenomen. Het gekozen middel hiervoor is een pilot. Lees meer op Deelname pilot over het actuele aanbod in ontwikkeling.

 

ProCaro: Voor een eerlijk gesprek, planmatige aanpak en zorgvuldige begeleiding naar het gewenste resultaat.

Menu

Copyright © 2024 procaro.nl. All Rights Reserved.  WordPress Plugin