Projectmatige ondersteuning

Wanneer bedrijven willen innoveren, veranderen of zaken beter willen organiseren, wordt vaak een project gestart om het thema de gewenste aandacht te geven en om de belangrijkheid ervan te tonen aan de rest van de organisatie. Een projectgroep wordt samengesteld van medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie en met de nodige expertise. Een plan van aanpak volgt en het is voor elk lid van het team duidelijk wat zijn toegevoegde waarde is en binnen welke termijn het doel bereikt moet worden.

De werkelijkheid is vaak anders: Projectleden missen structuur, ervaren tijdgebrek, het project loopt uit en voor medewerkers van de organisatie voelt het vaak alsof het project (weer) een nutteloze investering is.

ProCaro is van mening dat een succesvol project valt of staat met het benutten van (schaarse) tijd, het inzetten van kwaliteiten, structuur in de aanpak en bewaken van de voortgang. Door te investeren in een projectondersteuner, kunnen projectleden zich focussen op hun verantwoordelijkheden en worden hun taken als minder belastend ervaren. Dit komt ten goede aan het projectresultaat en aan de beleving ervan in de organisatie

ProCaro is sterk in ordenen, structureren en procesbewaking en neemt u graag de rol van secretaris,  notulist of projectondersteuner uit handen.

ProCaro Projectmatige ondersteuning: Ieder z’n kwaliteit en focus voor het beste resultaat!

Menu

Copyright © 2024 procaro.nl. All Rights Reserved.  WordPress Plugin